+Internet+Galego

Recursos dixitais galegos ou traducidos ao galego

A continuación amósase o catálogo de recursos dixitais galegos ou traducidos ao galego

1, 2, 3, a túa WebQuest
Icona do programa 1, 2, 3, a túa WebQuest.
Recurso1, 2, 3, a túa WebQuest
Autoría: Franciso Muñoz de la Peña
Traducción: Xaquín López, Xaime Lis e Roberto Rielo para Ciberlingua
Páxina de Internet: www.aula21.net/Wqfacil/webga.htm


Ardora
Icona do programa Ardora.
RecursoArdora
Autoría: Xosé Manuel Bouzán Matanza
Traducción: O autor
Páxina de Internet: webardora.net/index_gal.htm


Atnag
Icona do programa Atnag.
RecursoAtnag
Autoría: Gerard Selles
Traducción: Xose Antón Vicente
Páxina de Internet: atnag.org


Aula Bardos
Icona do programa Aula Bardos.
RecursoAula Bardos
Autoría: Juan José Fernández García
Traducción: O autor
Páxina de Internet: www.sordos.es


Aumentativa.net
Icona do programa Aumentativa.net.
RecursoAumentativa.net
Autoría: Asociación DIVERTIC
Traducción: TADEGa - Belén Gómez
Páxina de Internetwww.aumentativa.net


Caderno de mates
Icona do programa Caderno de mates.
RecursoCaderno de mates
Autoría: Luis Pérez
Traducción: Manolo Paz, Antonio Gil, e Xosé Antón Vicente
Páxina de Internetengalego.iespana.es/edu1.htm


Calculadora EDI
Icona do programa Calculadora EDI.
RecursoCalculadora EDI
Autoría: Harold Thimbleby e o seu fillo Willy (Universidade Británica de Swansea)
Traducción: TADEGa - Abraham Domínguez
Páxina de Internetediga.net/blog/calculadora-maxica/


Cálculo mental
Icona do programa Cálculo mental.
RecursoCálculo mental
Autoría: Felo Couto
Traducción: (Feito en Galicia)
Páxina de Internet: www.edugaliza.org/inicio/aulas/diversidade/calculo


Calcwav
Icona do programa Calcwav.
RecursoCalcwav
Autoría: Joaquín Fonoll
Traducción: TADEGa - Abraham Domínguez
Páxina de Internetwww.xtec.es/~jfonoll/


Clic
Icona do programa Clic.
RecursoClic
Autoría: Francesc Busquets
Traducción: Edugaliza.org
Páxina de Internetclic.xtec.net/es


Copia
Icona do programa Copia.
RecursoCopia
Autoría: Bartolomé Sintes Marco
Traducción: O autor
Páxina de Internet: www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia.php?idioma=gl


Drarwing for children
Icona do programa Drarwing for children.
RecursoDrarwing for children
Autoría: Mark Overmars
Traducción: Xosé Antón Vicente
Páxina de Internet:www.antonvicente.es/recursos/dfc22-galego.exe


Fácil
Icona do programa Fácil.
RecursoFácil
Autoría: Joaquín Fonoll
Traducción: TADEGa - Belén Gómez e Abraham Domínguez
Páxina de Internet: www.xtec.es/~jfonoll/


Fórmula 20
Icona do programa Fórmula 20.
RecursoFórmula 20
Autoría: Fran Macías
Traducción: O autor
Páxina de Internetwww.edugaliza.org/inicio/f2


GaliClic
Icona do programa GaliClic.
RecursoGaliClic
Autoría: Varios, coordina Suso Lojo
Traducción: Os autores
Páxina de Internet: www.edugaliza.org/inicio/descargas/galiclic


Galogo
Icona do programa Galogo.
RecursoGalogo
Autoría: Randall P. Embry
Traducción: O autor
Páxina de Internetwww.galego21.net/ldc/comun/barra4.htm


Gráficas 1
Icona do programa Gráficas 1.
RecursoGráficas 1
Autoría: Fran Macías
Traducción: O autor
Páxina de Internet: www.edugaliza.org/dsc/flash/datosre.html


Gráficas 2
Icona do programa Gráficas 2.
RecursoGráficas 2
Autoría: Fran Macías
Traducción: O autor
Páxina de Internet: www.edugaliza.org/dsc/flash/idades.html


Hiparcos
Icona do programa Hiparcos.
RecursoHiparcos
Autoría: Manolo Paz
Traducción: O autor
Páxina de Internetwww.edugaliza.org/hiparcos


Hot potatoes
Icona do programa Hot potatoes.
RecursoHot potatoes
Autoría: Martin Holmes, Stewart Arneil e Hilary Street
Traducción:
Páxina de Internethotpot.uvic.ca


Jclic
Icona do programa Jclic.
RecursoJclic
Autoría: Francesc Busquets
Traducción: Edugaliza.org
Páxina de Internet: clic.xtec.net/es


Keyboard explorer
Icona do programa Keyboard explorer.
RecursoKeyboard explorer
Autoría:
Traducción: O autor
Páxina de Internet: www.rekenwonder.com/mousetrainer.htm


Lim
Icona do programa Lim.
RecursoLim
Autoría: Fran Macías
Traducción: O autor
Páxina de Internet: www.educalim.com


Lim en NoteBook
Icona do programa Lim en NoteBook.
RecursoLim en NoteBook
Autoría: Fran Macías
Traducción: O autor
Páxina de Interneteducalim.com/lab/notebook/lim_note_gz.htm


Loga
Icona do programa Loga.
RecursoLoga
Autoría: Fran Macías
Traducción: O autor
Páxina de Interneteducalim.org/loga/gz/index.html


Mapas
Icona do programa Mapas.
RecursoMapas
Autoría: Fran Macías
Traducción: O autor
Páxina de Internetwww.edugaliza.org/inicio/mapas


Mouse Trainer
Icona do programa Mouse Trainer.
RecursoMouse Trainer
Autoría:
Traducción: O autor
Páxina de Internetwww.rekenwonder.com/mousetrainer.htm


Squeak
Icona do programa Squeak.
RecursoSqueak
Autoría:
Traducción: Universidade de Santiago de Compostela
Páxina de Internetsqueak.usc.es/USCSqueak_GA


Toca pantalla
Icona do programa Toca pantalla.
RecursoToca pantalla
Autoría: Antonio Sacco
Traducción: TADEGa - Abraham Domínguez
Páxina de Internetwww.antoniosacco.com.ar/tlp.htm#tlp_ins


TocaToca
Icona do programa TocaToca.
RecursoTocaToca
Autoría: Joaquín Fonoll
Traducción: TADEGa - Abraham Domínguez
Páxina de Internetwww.xtec.es/~jfonoll/


Xogamos?
Icona do programa Xogamos?.
RecursoXogamos?
Autoría: Fran Macías, Xosé Antón Vicente, Felo Couto
Traducción: Os autores
Páxina de Internet:www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2007/proxecto_xogamos/index.html
Comments